skip to Main Content

logeion

Yolande is aangesloten bij Logeion. De beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals en belangrijk voor de ontwikkeling van het vak. Logeion is organisatie die vakgenoten bijeenbrengt die werkzaam zijn bij overheid, bedrijfsleven, onderwijs en consultancy. De vereniging telt 3250 leden en groeit. De missie van Logeion is een sterke professionalisering en profilering van het communicatievak en de beroepsgroep, dat ze wil bereiken door het bevorderen van interactie en kennisuitwisseling.

Yolande is lid van de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Deze vereniging is de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor ondernemende zzp’ers. De vereniging is georganiseerd als koepelorganisatie voor branche- en beroepsorganisaties en netwerkorganisaties van zzp’ers. PZO stimuleert het zelfstandig ondernemerschap en komt op voor de belangen van álle zzp’ers uit alle sectoren. PZO ziet de zzp’er als een professional die als ondernemer zijn vakmanschap en vakkennis aanbiedt op de markt. Net als iedere andere ondernemer verricht een zzp’er zijn werkzaamheden voor eigen rekening en risico.

Back To Top