skip to Main Content

COMMUNICATIEADVISEUR GEBIEDSONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Rijkswaterstaat ontwikkelt, beheert en onderhoudt het nationale netwerk van wegen en water. De uitvoering hiervan wordt uitbesteed aan de markt. Rijkswaterstaat voert de regie en controle over deze uitvoering.

Opdracht
Yolande werkt bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland als communicatieadviseur ad interim voor:

 1. Programma NAT (2012 – nu)
 2. Prinses Beatrixsluis (2011 – 2014)

Taken projecten

 • Schrijven strategische communicatieplannen en uitvoeren
 • Opstellen mediaplannen en woordvoeringslijnen
 • Gevraagd en ongevraagd management adviseren
 • Inzetten sociale media
 • Communicatie afstemmen met diverse partijen
 • Organiseren informatiebijeenkomsten
 • Schrijven teksten factsheets/digitale nieuwsbrieven/folders/website/brieven.
 • Werken vanuit strategisch omgevingsmanagement
 • Overall communicatieadvies en uitvoering

 

IMG_1138-300x224 Muntbrug in Utrecht

Programma Nat
Dit is een renovatieprogramma waar diverse natte projecten bij horen, zoals:

 • verwijderen van sluiseiland Zeeburg
 • renoveren damwanden in het Amsterdam-Rijnkanaal
 • herstellen van de Koninginnensluis in Nieuwegein
 • renoveren van de Muntbrug in Utrecht

 

sluizen Prinses Beatrixsluis

Prinses Beatrixsluis
Dit is een gebiedsontwikkelingsproject met het accent op omgevingscommunicatie. De sluis krijgt een derde kolk en het Lekkanaal wordt verbreed. Tijdens het proces van beleid naar uitvoering wordt de SOM (Strategisch Omgevingsmanagement) methode wordt toegepast.

Back To Top