skip to Main Content

COMMUNICATIEADVISEUR BEREIKBAARHEID EN OPENBAAR VERVOER

Opdrachtgever
De provincie Overijssel is een provincie met veel natuur, een goede wegenstructuur en besteedt veel aandacht aan het openbaar vervoer en de invulling van de openbare ruimte. Het bestuur van de provincie Overijssel heeft de ambitie om Overijssel iedere dag een beetje leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar te maken. Dat doen ze door samen te werken met gemeenten, waterschappen, het Rijk, maatschappelijke instanties en de inwoners.

Opdracht
Yolande heeft als communicatieadviseur Bereikbaarheid en openbaar vervoer ad interim ter vervanging van zwangerschapsverlof een bijdrage mogen leveren aan de ambitie van provincie Overijssel.

Taken project- en doelgroepgericht communicatie

  • Strategische communicatieplannen opstellen en uitvoeren
  • Organiseren Publieksdag 150 jaar spoor Zwolle
  • Richting geven aan nieuwe huisstijl OV
  • Adviseren project ‘Ervaar het ov’
  • Teksten schrijven
Back To Top