skip to Main Content

Yvoor Communicatie coördineert de bijeenkomsten van onder meer openingshandelingen, open dagen, informatiebijeenkomsten, bedrijfsdagen en nog veel meer. Organiseren zit in de genen van Yolande. Van concept tot product.

Enkele voorbeelden

  • Starthandeling wethouder en projectleider Blankenburgverbinding
  • Informatiebijeenkomsten voor gemeente Den Haag – gebiedsontwikkeling
  • Kick-off ‘Jongeren op gezond gewicht’ scholenproject JOGG-MAX – gemeente Katwijk.
  • Feestelijke opening gerenoveerde Muntbrug, fietsstraat Leidseweg en onthulling publieksbord – namens Rijkswaterstaat, gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
  • Informatiebijeenkomsten Beatrixsluis (OTB-traject), Koninginnensluis en sluiseiland Zeeburg.
  • Bestuurlijke ondertekening start aanleg 3e kolk Beatrixsluis met minister Van Haegen Schultz, gedeputeerde Utrecht en wethouder Nieuwegein.
  • Feestelijke opening gemeentelijke infrastructuur – project Steekterpoort – gemeente Alphen aan den Rijn i.s.m. provincie Zuid-Holland.

dsc_0261_3

Opening Muntbrug – steltlopers voerden een ‘wateract’ op

Back To Top